rebelz.se

Daniel Bäckefelt blir ordförande för ADCC Sweden

Daniel_Marko_ADCC

Daniel Bäckefelt som driver Primate Lounge i Norrköping och är grundare till Svenska Grapplingligan har blivit utsedd till ordförande för ADCC Sweden. Nedan finner ni en intervju med Bäckefelt.

Du har blivit utsedd till ordförande i ADCC Sweden. Vad innebär det och kan du förklara vad ADCC Sweden är?
Marko Leisten som är president i ADCC kontaktade mig och frågade om jag var intresserad av att ta hand om ADCC:s arbete här i Sverige. Jag kommer föra ADCC:s talan i nationella angelägenheter och har också rätt att anordna nationella och internationella tävlingar i organisationens namn här i Sverige. Planen är att först bygga upp en liten kommité runt mig under vintern för att få så bra koll på sporten som möjligt över hela landet. Sedan kommer jag anordna ett antal tävlingar här i Norrköping under ADCC:s flagg. Bl.a. hoppas vi kunna anordna ADCC Scandinavian Open som kommer vara en internationell tävling med mycket hög kvalitet.

Varför kan inte Svenska Submission Wrestling Förbundet och ADCC Sweden vara samma organisation?
ADCC är ju en internationellt företag som utser sina egna representanter världen över baserat på meriter och erfarenhet. De är ju angelägna om att skydda sitt varumärke och behålla sin kvalitet. SSWF är ju sportens demokratiska organ i Sverige där representanterna väljs på annat sätt. ADCC är ju en del av sporten men det finns även andra regelsystem och organisationer att förhålla sig till. Jag tycker det är jättebra att SSWF är neutralt och koncentrerar sig på sportens alla olika förgreningar. Och ett ideellt förbund ska inte vara en del av ett privat företag.

Marko Leisten var på plats i Stockholm och höll en domarutbildning som SSWF arrangerade. Hur gick den? Var det många på plats och gick utbildningen?
Ja, SSWF anordnade två regelseminarium i Stockholm och Göteborg i helgen. Detta för att förbundet har valt att använda ADCC:s regler som officiella regler för årets SM. Utbildningen gick jättebra. Marko var tydlig och redde ut många funderingar på plats. Det var ca 15st som gick den i Stockholm. Har inte fått någon rapport från Göteborg så den har jag ingen info om.

Vad innebär domarutbildningen för de som gick den?
De som genomgått utbildningen blir licenserade C-domare inom ADCC. Detta innebär att man får döma nationella tävlingar i organisationens regelsystem. För att få behålla licensen så måste man dock döma minst en tävling varje år.

Kommer det endast finnas svenska ADCC domare på SM eller kommer det finnas några utländska domare på plats?
SSWF har beslutat att sponsra tävlingsarrangören med 2st finska huvuddomare. Detta för att vårt första SM under ADCC-regler ska flyta så bra som möjligt och att folk ska känna sig trygga med domarna på plats. Vi kommer också anordna en till domarutbildning här i Norrköping dagen innan SM (19/12) för de som missade utbildningarna denna helgen.

Om en förening i Sverige vill arrangera en tävling med ADCC-regler måste man då gå via ADCC Sweden eller SSWF?
SSWF är fortfarande det organ som administrerar Submission Wrestling i Sverige. Så vill man anordna tävlingar så är det till dom man ska vända sig för att söka sanktion. Vill man dock ha ett formellt samarbete med ADCC runt tävlingen så ska man vända sig till ADCC Sweden.