rebelz.se

Intervju med Maragretha Mhyr

Margareta_Myhr_blackbelt
Margareta Myhr är ordförande i Svenska BJJ-Förbundet.

Ulf Elm intervjuades av On The Mat BJJ Podcast och då berättade han att IBJJF inte längre tillåter domarutbildningar som inte är i direkt anslutning till en IBJJF-tävling. Tidigare har Alvaro Manso hållit i domarutbildningar i Sverige. Hur stort problem är detta nu för svensk BJJ?
Då vi har 2 st svenska IBJJF-domare som dömer internationellt och sitter i domarkommittén ser jag inte detta som något större problem, det vi behöver göra är att utöka våra svenska domares behörighet genom fortsatt arbete av vår domarkommitté tillsammans med IBJJF.

Vad krävs för att en IBJJF-tävling skulle kunna hållas i Sverige?
För att arrangera en IBJJF-tävling i Sverige krävs en stor hall vilket kan vara nog så svårt. Utöver hall så behövs en lokal förening som med arrangör som kan söka sanktion och hålla arrangemanget tillsammans med IBJJF.

Stämmer det att en stor del av intäkterna från en IBJJF-tävling går tillbaka till IBJJF från arrangören?
IBJJF står för alla utgifter, sedan delas intäkterna upp mellan IBJJF och med arrangerande förening/förbund, hur den delningen är upplagd har jag tyvärr inte uppgift om.

Utomlands arrangeras det idag ett fler tal olika submission only tävlingar, tex Metamoris. Skulle det vara möjligt för en svensk arrangör att få igenom en sanktion för en submission only tävling där IBJJF-regler används men att matcherna är super fights med 20 minuters längd?
Ja ,det tror jag skulle vara möjligt. Det är bara att maila förbundet med förfrågan så kan vi ta upp det i styrelsen

Hur tycker du tävlingsklimatet ser ut i Sverige och vilken utveckling skulle du vilja se att BJJ-tävlingar i Sverige tar?
Tävlingsklimatet är bra tycker jag. Dom stora svenska tävlingarna som Nordic Open och Swedish Open ökar antalet deltagare. Det som är lite tråkigt är att det tävlas för sällan, självklart vill vi se fler lokala tävlingar. Önskvärt vore att det var mindre tävlingar varje helg, målet borde vara att barn kunde tävla på lokala små tävlingar.

Ricard Carneborn lämnade i höstas sin roll som landslagscoach. Hur går arbetet med att hitta en ersättare?
Vi kommer gå igenom Ricards rapport från sin tid som landslags coach, därefter ska vi ta fram strukturen för en ny landslagssatsning.

Hur tycker du styrelsearbetet har gått hittills under året? Vilka frågor prioriteras just nu av förbundet?
Styrelse arbetet går bra, vi har en stark och engagerad styrelse som arbetar outtröttligt för Svensk BJJ. Det vi prioriterat under året är hur vi kan hjälpa tävlingsarrangörer, utöka vårt tävlingsprogram som alla arrangörer kan använda gratis. Sedan har vi arbetat en hel del med utbildningsfrågan både för föreningsverksamhet och vilka kurser som står tillbuds för instruktörer genom bl.a. SISU. Det vi behöver är tätare kontakt med våra medlemsföreningar, tyvärr saknar vi relevanta kontakt uppgifter till många föreningar.

Uppsala NOGI 2014, ställdes in pga för få deltagare. Detta skulle ha blivit Sveriges andra tävling i No-Gi med IBJJF-regler. Hur ser du på det?
Jag tycker det är tråkigt att Uppsala inte blev av, vet inte vad det dåliga intresset beror på men över lag behöver vi få upp tävlingsdeltagandet på fler små tävlingar. Jag tror det är enda sättet att få fram blivande svenska svartbälten som kan vara med och fightas på elitnivå. Tävling är rolig träning med andra än dina vanliga tränings kamrater, så min önskan är fler små lokala tävlingar.