rebelz.se

Intervju med Marcus Widengren angående IBJJF Gothenburg International Open

Marcus_Widengren_BJJ_VM_2013
IBJJF kommer att arrangera en tävling i Göteborg i april. Det är den första IBJJF-tävlingen i Sverige, hur har det gått med kontakten mellan SBJJF och IBJJF?
Det är enormt tidskrävande men det går bra. Det är framförallt jag som sköter den kontakten eftersom jag förstår och kan prata och skriva på portugisiska.

Hur fungerar det när IBJJF arrangerar en tävling? Hur involverade kommer SBJJF vara?
Först och främst måste man hitta en hall och ett datum som passar in i IBJJF:s allt mer späckade tävlingsschema. Det svåraste var nästan att hitta en hall. I Stockholm med kranskommuner var det i princip omöjligt, vilket är ett underbetyg. Där finns det mycket förbättringspotential hos våra kommunpolitiker.

Sen har vi också försökt lägga det på en helg så att tävlingen inte konkurrerar med någon av de större befintliga BJJ-tävlingarna här i Sverige. Det här är en stor händelse, det är första gången IBJJF arrangerar en tävling på svensk mark! Tror det kommer bli ett lyft för hela BJJ-Sverige. Nu kommer vi svenska BJJ-utövare kunna åka och tävla i den mest prestigefulla organisationen utan att behöva köpa dyra flygbiljetter.

SBJJF är involverade redan, inte minst då jag är anlitad av SBJJF för att sköta kontakten med IBJJF, men även för att försöka lösa en del av de krav och önskemål IBJJF har på oss som lokal medarrangör. Men för att ingen ska tro att förbundet felallokerar resurser, så vill jag nämna att jag är helt oavlönad. Det är en ideell insats för att jag tror detta kommer gagna hela BJJ-Sverige. Lite av en dröm som går i uppfyllelse faktiskt.

Vidare så är det vice ordförande Pilo Stylins klubb i Göteborg som har fixat med hallen tävlingen ska vara i. Så vi hjälper alla till på de sätt vi kan.

Vilka krav ställs av IBJJF för att en tävling ska hållas i Sverige?
Först och främst att det ska finnas en ändamålsenlig hall. Man behöver ha tillgång till tävlingsmattor och någon form av infrastruktur kring tävlingen. Men mycket står IBJJF för också, som domare, administrativ personal, anmälningar etc.

Kommer det hållas någon domarutbildning i samband med tävlingen?
Det förutsätter jag. Det brukar alltid arrangeras en regelkurs dagen innan en IBJJF-tävling.

Har IBJJF sen tidigare visat intresse av att hålla tävlingar i Sverige?
På den tiden jag satt i styrelsen försökte vi få hit en IBJJF-tävling, men det har fallit av lite olika anledningar. Inte minst de stora svårigheterna att hitta en lämplig tävlingslokal. Vad jag förstått så har IBJJF försökt få till en tävling i Sverige innan dess också via andra personer här i Sverige, det enda vi vet är att det inte blev av men jag känner inte till skälen till det.