rebelz.se

Uppdatering av SSWF:s styrelse


Så här ser Svenska Submission Wrestling Förbundets styrelse nu ut.

Tony Larsson förbundsordförande
Niclas Gustavsson vice ordförande
Mats Nilsson kassör
Christer Andersson sekreterare
August Wallén ledamot
Christian Sandberg förste suppleant
Marko Gyllenland andre suppleant
Daniel Rosendahl ordförande i valberedningen
Johanna Levenskog ledamot i valberedningen
Marie Larsson ledamot i valberedningen